O G Ł O S Z E N I E Uchwały nr XXXIV/151/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie Uchwały nr XXXIV/151/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza, że w okresie od 5 maja 2013 r. do 4 maja 2014 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca taryfa dla korzystających z usług Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1. Cena wody dla wszystkich odbiorców – 3,95 zł/m3 netto

2. Cena usługi odprowadzania ścieków – 9,86 zł/m3 netto

 

Na podstawie Uchwały nr XXXIV/152/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wprowadza dopłatę do zatwierdzonych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1. Zaopatrzenie w wodę – 1,26 zł/m3

2. Odprowadzanie ścieków – 5,00 zł/m3

 

Rodzaje wysokości cen i stawek opłat dla odbiorców:

 

1/ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

     Cena 2,69 zł/m3 + VAT 8% 0,22 zł = 2,91 zł/m3 brutto

2/ za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

     Cena 4,86 zł/m3 + VAT 8% 0,39 zł = 5,25 zł/m3 brutto

3/ za ścieki dowożone:

     Cena 2,19zł/m3 + VAT 8% 0,18 zł = 2,37 zł/m3 brutto

4/ opłatę stałą od wodomierza miesięcznie:

     Cena 1,25 zł + VAT 8% 0,10 zł = 1,35 zł brutto

 

Harasiuki dnia 2013-04-02.

Opublikowano: 28 marca 2013 16:13

Kategoria: Ogłoszenia

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 3060

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl