O G Ł O S Z E N I E w sprawie taryfy dla korzystających z usług Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach.

Na podstawie Uchwały nr XXI/83/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza, że w okresie od 5 maja 2012 r. do 4 maja 2013 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca taryfa dla korzystających z usług Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1. Cena wody dla wszystkich odbiorców – 3,91 zł/m3 netto

2. Cena usługi odprowadzania ścieków – 9,52 zł/m3 netto

 

Na podstawie Uchwały nr XXI/84/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wprowadza dopłatę do zatwierdzonych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1. Zaopatrzenie w wodę – 1,26 zł/m3

2. Odprowadzanie ścieków – 5,00 zł/m3

 

Rodzaje wysokości cen i stawek opłat dla odbiorców:

 

1/            za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Cena 2,65 zł/m3 + VAT 8% 0,21 zł = 2,86 zł/m3 brutto

2/            za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Cena 4,52 zł/m3 + VAT 8% 0,36 zł = 4,88 zł/m3 brutto

3/            za ścieki dowożone:

Cena 2,11zł/m3 + VAT 8% 0,17 zł = 2,28 zł/m3 brutto

4/            opłatę stałą od wodomierza miesięcznie:

Cena 1,20 zł + VAT 8% 0,10 zł = 1,30 zł brutto

 

Harasiuki dnia 2012-04-10.

Opublikowano: 10 kwietnia 2012 13:51

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 3038

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl