INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zamówienia pn. ”Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Harasiuki wraz z budową odcinka kanalizacji tłocznej”

RRG.III.2711.5.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn.”Przebudowa  drogi wewnętrznej w miejscowości Harasiuki wraz z budową odcinka kanalizacji tłocznej”

Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 15.10.2020 o godz. 10.10. w siedzibie Zamawiającego.

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

1.

Usługi Transportowe Dariusz Siek

ul. Długa 72

37 – 413 Harasiuki

92 241,55

 

Termin wykonania – 27.11.2020 r,

Okres gwarancji – 24 miesiące.

 

Z up. Wójta Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego

/-/ Aleksander Jabłoński

Opublikowano: 15 października 2020 12:10

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 78

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl