Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Harasiuki przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Lp.

Nr działki

Pow. działki ha

Cena nieruchom. /brutto/

Księga Wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Termin zagosp. nieruch.

Forma zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

291/10

0,05

16 000,00

TB1N/00058430/0

Nieruchomość położona w obrębie Harasiuki. Najbliższe sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty rolne i leśne. Grunt płaski. kształt działki regularny prostokąt.

Nie objęta miejscowym planem zagospodarowan przestrzennego.W studium uwar. Tereny rozwoju osadnictwa wiejskiego o wielofunkcyjnym charakterze

10 lat od daty przeniesienia własności

Sprzedaż w drodze przetargu

 

Zainteresowane osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284 i 782 ) winne składać wnioski w terminie do 18 listopada 2020 r. pok. nr 10.

 

 

Wykaz wywieszono dnia 5 października 2020 r. do 28 października 2020 r.

Opublikowano: 05 października 2020 14:47

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 223

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl