INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania pn. „Modernizacja – remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś”

 

RRG.III.271.7.2020

INFORMACJAO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 1086), Zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja – remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś najkorzystniejszą ofertę złożył:


Paweł Lach
Szyperki 39A,
37 – 405 Jarocin

 

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia  wymagania formalne Zamawiającego, otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

 

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba pkt.

1.

Przedsiębiorstwo „MOLTER”
Sp. z o.o.  Rudna Mała 47b,
36-060 Głogów Małopolski

57,27

40

97,27

2.

Paweł Lach
Szyperki 39A,

37 – 405 Jarocin

60

40

100

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 44
28-200 Staszów,

50,53

40

90,53

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Lwowska 54
22 – 600 Tomaszów Lubelski,

57,03

40

97,03

5.

Przedsiębiorstwo Robot Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim
Borownica 26,

23-300 Janów Lubelski,

49,17

40

89,17

 

Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 01 października 2020 12:40

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 138

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl