I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja – remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś”.

Gmina Harasiuki

ul. Długa 11

37 – 413 Harasiuki

 Harasiuki, dnia 2020-09-18

RRG.III.271.7.2020

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego   pn. „Modernizacja – remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś”.

            Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 1086, Zamawiający   przedstawia informację  z sesji otwarcia ofert, które odbyło się w dniu  18 września   2020 r. o godz. 10:10. w siedzibie Zamawiającego.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia :
90 000,00 zł,

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo „MOLTER”

Sp. z o.o.  Rudna Mała 47b,

36-060 Głogów Małopolski

229 269,36

5 lat

 

2.

Paweł Lach Szyperki 39A,

37 – 405 Jarocin

218 848,50

 5 lat

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. 28-200 Staszów,  ul. Towarowa 44

259 811,55

5 lat

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

22 – 600 Tomaszów Lubelski,

ul. Lwowska 54

230 254,09

5 lat

5.

Przedsiębiorstwo Robot Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.  w Janowie Lubelskim Borownica 26,

23-300 Janów Lubelski,

267 077,90

5 lat

 

Termin wykonania zamówienia : I etap 20.11.2020 r, II etap – 30.04.2021 r.

Warunki płatności : do 30 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Krzysztof Kiszka

 

                                                                                                                        

 

Opublikowano: 18 września 2020 11:00

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 204

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl