Informacja o otwarciu ofert na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy w miejscowości Huta Krzeszowska od km 0 + 000 do km 0 + 350-Etap I.”

 

Gmina Harasiuki

ul. Długa 11

37 – 413 Harasiuki

Harasiuki, dnia 2020-09-17

RRG.III.2711.4.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację  zamówienia pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1047R  Huta Krzeszowska – Ciosmy w miejscowości Huta Krzeszowska od km 0 + 000 do km 0 + 350-Etap I.

Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 17.09.2020 o godz. 10.10. w siedzibie Zamawiającego.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia – 80 000 zł.

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

1.

Paweł Lach

Szyperki 39A

37 – 405 Jarocin

206 723,64

2.

F.H.U.A.S. BRUK Andrzej Słomiany

Wola Zarczycka 405D/Hucisko

37 – 311 Wola Zarczycka

140 718,40

3.

Usługi Transportowe Dariusz Siek

ul. Długa 72

37 – 413 Harasiuki

121 770,00

 

Termin wykonania – 20.11.2020 r,

Okres gwarancji – 24 miesiące,

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 17 września 2020 13:51

Kategoria: Przetargi

Wyświetleń: 162

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl