I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T - „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy.”

 

 

 

Harasiuki, dnia 2020-09-04

RRG.III.2711.3.2020

 

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację  zamówienia  pn. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy.”

            Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 04.09.2020 o godz. 10.10. w siedzibie Zamawiającego.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia – 105 000 zł.

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

 

1.

 

BRUKERS Sławomir Sikora

Koziarnia 167, 37 – 418 Krzeszów

 

 

92 180,70

 

2.

 

Usługi Transportowe Dariusz Siek ul. Długa 72, 37 – 413 Harasiuki

 

119 000,00

 

Termin wykonania – 31.10.2020 r,

Okres gwarancji – 36 miesięcy,

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 04 września 2020 12:25

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 149

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl