INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gozdzie”.

RRG.III.271.4.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gozdzie”.

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), poniżej przedstawiam informację z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 12 10

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia 760 000,00 zł.

 

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Termin dostawy

Okres gwarancji

1.

MOTO-TRUCK Spółka  z o.o.

25 – 116 Kielce,

ul. Ściegiennego 270

790 890,00

120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

36 miesięcy

 

Warunki płatności : do 30 dni.

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 06 lipca 2020 13:49

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 164

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl