WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację usługi pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Goździe”

RRG.III.271.4.2020

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

            Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 z późn. zm) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na realizację usługi pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Goździe” wraz z udzielonym  wyjaśnieniem.

Pytania :

 1. Czy Zamawiający dopuści, by fala świetlna nie posiadała dodatkowych niebieskich świateł?
 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 210 kW (286 KM)?
 3. Czy Zamawiający dopuści pojazd z stałym napędem osi przedniej?
 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem osi tylnej?
 5. Czy Zamawiający dopuści pojazd z kabiną zawieszoną mechanicznie?
 6. Czy Zamawiający dopuści, by zabudowa wykonana była z profili aluminiowych z poszyciem wykonanym z blach aluminiowych?
 7. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w przepustnicę przy działku wodno – pianowym zamiast zaworu odcinającego?
 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by drabina wejścia na dach umieszczona była po prawej stronie?
 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie – szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na etapie realizacji?
 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami?
 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego oświetlenia nad drzwiami kabiny, a funkcję doświetlenia skutecznie zapewniają lampy od  oświetlenia pola pracy?
 12. Czy Zamawiający dopuści masz oświetleniowy z dwoma reflektorami o mocy min 180 W każdy?
 13. Czy Zamawiający dopuści, by stopień ochrony masztu wynosił min. IP55?

 

Odpowiedzi:

Ad.1.   Zamawiający dopuszcza by fala świetlna nie posiadała dodatkowych niebieskich świateł.,

Ad.2.   Nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z silnikiem 210kW,

Ad.3.   Nie dopuszcza się pojazdu z stałym napędem osi przedniej,

Ad.4.   Nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem osi tylnej,

Ad.5.   Nie dopuszcza się pojazdu z kabiną zawieszona mechanicznie.

Ad.6.   Nie dopuszcza się zabudowy z profili aluminiowych z poszyciem wykonanym z blach aluminiowych,

Ad.7.   Nie dopuszcza się dostarczenia pojazdu wyposażonego w przepustnicę – musi być zawór odcinający.

Ad.8.   Wyraża się zgodę  na umieszczenie drabiny wejścia na dach po prawej stronie.

Ad.9.   Nie wyraża się zgody na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie.

Ad.10. Nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie  trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami,

Ad.11. Nie wyraża się zgody na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego oświetlenia nad drzwiami kabiny,

Ad.12. Nie dopuszcza się masztu oświetleniowego z dwoma reflektorami o mocy  min. 180W każdy,

Ad.13. Dopuszcza się aby stopień ochrony  masztu wynosił  min. IP55.

 

Wójt  Gminy

/-/ Krzysztof  Kiszka

Opublikowano: 01 lipca 2020 12:28

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 145

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl