INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga Gmina Harasiuki” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

RRG.III.271.3.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa  drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga Gmina Harasiukiw formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 10.10. w siedzibie Zamawiającego.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 2 447 700,00 zł,

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Okres gwarancji

1.

Konsorcjum Firm:
Lider: -  MOLTER Wytwórnia Mas Bitumicznych i Mieszanek Betonowych w Rudniku nad Sanem Sp. z o.o. ul. Rzeszowska 194, 37 – 420 Rudnik nad Sanem,
Partner I - MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych w Rudnej Małej Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36 – 060 Głogów Małopolski,
Partner II. -  Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.  Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski

1540 926,31

5 lat

2.

Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik,
Partner: PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz

2 048 556,29

5 lat

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu,
39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

2 175 205,06

5 lat,

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
22 – 600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 54

1 626 335,89

5 lat

5.

Paweł Lach Szyperki 39A,
37 – 405 Jarocin

1 888 756,40

5 lat

6.

MATBUD Sikora Sylwia
36-040 Boguchwała
ul. Grunwaldzka 40

2 410 800,00

5 lat

7.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. 28-200 Staszów,
ul. Towarowa 44

1 990 850,55

5 lat

 

Termin wykonania zamówienia : 30 czerwiec 2021 r.

Warunki płatności : do 30 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 29 maja 2020 11:52

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 0

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl