INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizacje zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko, gmina Harasiuki – etap II”

Harasiuki, dnia 2020-01-02

 

GMINA HARASIUKI
ul. Długa 11
37 – 413 Harasiuki

 

RRG.III.271.12.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko, gmina Harasiuki – etap II

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający   przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 2 stycznia 2020 r . o godz. 10 15

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia :

170 000 00 zł,

 

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

 

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty (zł)

Okres gwarancji

1.

FUH  ELBUDPOL Wiesław Małek
ul. Kwiatkowskiego 1,
37 – 450 Stalowa Wola

237 217,48

5 lat

2.

Firma Usługowo-Handlowa „MAJSTER „ Krzysztof Bieńko ul. Mostowa 1,
37 – 418 Krzeszów nas Sanem.

173 779,88

5 lat

3

Usługi Remontowo-Budowlane MALBUD Andrzej Małek
37 – 310 Nowa Sarzyna, Sarzyna 763

172 555,22

5 lat

 

Termin wykonania zamówienia: 29.05.2020 rok.

Warunki płatności: 30 dni.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 02 stycznia 2020 13:12

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 286

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl