I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Harasiuki w 2020r.

 

 

 

Harasiuki, dnia 2019-11-25.

 

RRG.III.271.10.2019

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zamówienia   pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej  i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń  i obiektów Gminy Harasiuki
w 2020r.

            Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ), Zamawiający poniżej   przedstawia informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 25 listopada   2019 r. o godz. 10 15

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia :

 374 000,00 zł,

 

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

 

 

Nr oferty

 

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

 

 

 

Łączna cena brutto oferty  (zł)

 

 

Termin płatności
 (dni )

 

1.

 

PGE Obrót Spółka Akcyjna

35 – 959 Rzeszów

ul.  8-go Marca 6

 

 

404 174,21

 

30

 

Termin  wykonania zamówienia : od 01.01.2020 do 31.12. 2020 rok.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Opublikowano: 25 listopada 2019 12:25

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 301

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl