WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Harasiuki w 2020 roku.

Opublikowano: 21 listopada 2019 09:22

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Wyjaśnienie treści SIWZ [396.95 KB]

Uaktualniony formularz cenowy (wersja PDF) [227.12 KB]

Uaktualniony formularz cenowy (wersja XLSX) [11.7 KB]

Wyświetleń: 243

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl