INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację usługi pn. „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań  Gminy.

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 31 października 2019 r . o godz. 10 45

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia :

133 604 00 zł,

 

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

 

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 (zł)

Termin uruchomienia kredytu (liczba dni)

1.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

 ul. Rejtana 53b,

35 – 326 Rzeszów

110 057,77

5

 

Termin  wykonania zamówienia : 31.03.2022 rok.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 31 października 2019 12:00

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 286

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl