Informacja o otwarciu ofert na dostawę węgla.

Harasiuki, dnia 2019-10-02

 

RRG.III.2711.9.2019

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki”.

            Zamawiający   przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się
w siedzibie Zamawiającego w dniu  2 października 2019 r

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

 

1.

 

WEGLOPASZ Sp. z o.o.

 60-648 Poznań,

ul. Piątkowska 149/6

 

 

60 885,00

 

2.

 

SIARKOPOL Tarnobrzeg

 ul. Zakładowa 50

 39 – 400 Tarnobrzeg

 

 

72 693,00

 

3.

 

Usługi Transportowe

 Dariusz Siek

Harasiuki 81A

37 – 413 Harasiuki

 

79 000,00

Termin  wykonania zamówienia do 30.04.2020r.

Warunki płatności : 30 dni.

Opublikowano: 03 października 2019 13:59

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 233

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl