INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację usługi pn. „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Harasiuki”

RRG.III.271.7.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Harasiuki”.

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający   przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 września 2019 r . o godz. 10 15

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w okresie 36 miesięcy – 3000,00PLN

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty ( zł )

1.

BALCIA IBSURANCE SE

Spolka  europejska oddzial w Polsce Warszawa Al. Jerozolimskie 136, 02 – 305 Warszawa

18 495,00 zł

2.

Concordia POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Sobieskiego 18, 40-082 Katowice

2 400,00 zł

Termin  wykonania zamówienia : 36 miesięcy od dnia 16.09.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka


Opublikowano: 11 września 2019 15:05

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Warunki preferowane [97.52 KB]

Wyświetleń: 317

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl