ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

RRG.III. 271.7.2019

 

 

Wszyscy oferenci biorący udział w postepowaniu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje usługi pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”

 

Działając na podstawie punktu art. 92 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania na zadanie III pn. „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Harasiuki”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postepowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na realizację usługi, a cena  oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 02 września 2019 12:49

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 158

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl