WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA publicznego: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”

RRG.III.271.7.2019

 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

 

 

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”

 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Harasiuki przekazuje poniższe pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania wraz z odpowiedziami.

 

ODPOWIEDZI

 

Na pytania dotyczące wyjaśnień treści zapytania ofertowego w prowadzonym postępowaniu.

 

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

Dotyczy części II zamówienia

1. 

Prosimy o podanie rezerw szkodowych z ryzyka OC i AC

Zamawiający informuje, że zgodnie z otrzymanymi od aktualnych Ubezpieczycieli zaświadczeń na ryzykach OC i AC nie ma ustanowionych rezerw

 2.

Prosimy o podanie liczby ubezpieczonych pojazdów (oddzielnie w poszczególnych latach)

Zamawiający informuje, że w poszczególnych latach ubezpieczał:

2017 – 22 pojazdy

2018 – 23 pojazdy

2019 – 22 pojazdy

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

/-/ Wójt Gminy

Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 22 sierpnia 2019 13:31

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 116

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl