INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

 

 GMINA HARASIUKI

37 – 413 Harasiuki 112A

                                                                                                                                              Harasiuki dnia 2019-06.06

RRG.III.2711.5.2019

 

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na  „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule - zaprojektuj i wybuduj” .

Dnia  6 czerwca 2019 r o godz. 10.10  dokonano otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Zestawienie złożonych ofert.

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

1.

SAHARM GROUP Sp. z o.o. Pl. Jana Kilińskiego 2, 35 – 005 Rzeszów

47 355,00

 

2.

ZDI Spółka z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość

 

78 720,00

3.

Sweco Consulting Sp. z o.o. 60 – 829 Poznań, ul. Franklina Roosevelta 22

 

58 794,00

4.

STROBUD  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe mgr Adam Strojny, 37 – 600 Lubaczów ul. Wojska Polskiego 1

 

14 974,14

5.

Zakład Usług Budowlanych KONZBUD Zbigniew Konopka 37 – 464 Stalowa wola ul. Żurawia 23

 

31 192,80

6.

INSTALEX Zaklad Robot Wod-KAN,CO i GAZ Henryk Lasek Grzęska 431, 37 – 200 Przeworsk

 

24 600

 


Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka 

Opublikowano: 06 czerwca 2019 14:21

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 254

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl