OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 maja 2019 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204, 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości oznaczonej nr dz. 205/1 położonej w Hucisku zabudowanej budynkiem remizo – świetlicy, której przedmiotem użyczenia jest lokal o pow. 38 m2 dla Koła Gospodyń Wiejskich, został wywieszony na okres 21 dni w  siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki w dniach od 31 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.harasiuki.pl

 

 

WÓJT GMINY

/ - / Krzysztof KISZKA

Opublikowano: 31 maja 2019 10:24

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 267

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl