INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.  „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko gmina Harasiuki – Etap I”,  najkorzystniejszą ofertę złożył  Wykonawca:

 

Firm Usługowo-Handlowa „MAJSTER”

Krzysztof Bieńko

ul. Mostowa 1, 37 – 418 Krzeszów nad Sanem

 

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia  wymagania  Zamawiającego, była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postepowaniu.

 

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów.

1.

Firma Usługowo-Handlowa

„MAJSTER”

Krzysztof Bieńko

ul. Mostowa 1,  37 – 418 Krzeszów nad Sanem

60

40

100

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 31 maja 2019 10:18

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 256

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl