I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap I”.

 

 

 

Harasiuki, dnia 2019-05-24

Gmina Harasiuki

37-413 Harasiuki 112A

RRG.III.271.3.2019

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego
w miejscowości Hucisko – Etap I
”.

            Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający   przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu
24 maja  2019 r . o godz. 9 15.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia 170 000,00 zł.

 

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

Okres gwarancji
 

 

1.

 

Firma Usługowo-Handlowa

„MAJSTER” Krzysztof Bieńko

ul. Mostowa 1, 37 – 418 Krzeszów  n/Sanem

 

 

169 000,00

 

60 miesięcy

 

Termin  wykonania zamówienia :  do dnia 30.08.2019 r.

Warunki płatności : 30 dni.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Opublikowano: 24 maja 2019 13:37

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 155

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl