INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule zaprojektuj i wybuduj”

Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.  „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule zaprojektuj i wybuduj”,  najkorzystniejszą ofertę złożył  Wykonawca:

Konsorcjum Firm:

Lider konsorcjum „KILBUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Barbara Bieniasz 37 – 127 Krzemienica 333,

Partner: AQUA - MK Sp. z o.o. Kielce ul. Olszewskiego 21,  25 – 663 Kielce

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia  wymagania formalne Zamawiającego , otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

 

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba pkt.

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa
„PRIMBUD”  Sp. z o.o.

37 – 400 Nisko,  ul. Nowa 30J

38,04

20

58,04

2.

Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum „KILBUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Barbara Bieniasz   37 – 127 Krzemienica 333,

Partner: AQUA - MK Sp. z o.o. Kielce ul. Olszewskiego 21
25 – 663 Kielce

60

40

100

 

Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 14 maja 2019 14:48

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 202

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl