INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych i przebudowa przepustu w gminie Harasiuki”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.Remont dróg gminnych i przebudowa przepustu w gminie Harasiuki”.

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający   przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 maja  2019 r . o godz. 10 45

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia 1 179 300,00 zł, w tym:

- część I – 403 500,00 zł.

- część II – 335 400,00 zł.

- część III – 370 000,00 zł.

- część IV –  70 400,00 zł.

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo ”MOLTER” Sp. z o.o.  36-060 Głogów Młp.

Rudna Mała 47b

Część  II – 362 471,43.

Część III – 255 930,17

Część IV – 62 324,25

5 lat

5 lat

5 lat

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. Tomaszów Lub.

ul. Lwowska 54

Część  II – 366 345,41

Część III – 261 174,83

Część IV – 63 569,11

5 lat

5 lat

5 lat

3.

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10

 05-800 Pruszków

Część  I –  444 603,45

Część  II – 416 993,62

Część III – 304 630,48

Część IV –  95 293,24

5 lat

5 lat

5 lat

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. w Janowie Lubelskim
23 – 300 Janów Lubelski, Borownica 26

Część  II – 413 750,60

Część III – 339 348,11

Część IV –  72 468,53

5 lat

5 lat

5 lat

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27 – 670 Łoniów, Piaseczno 44

Część  I – 583 613,77

Część  II – 346 127,41

Część III – 251 438,33

Część IV – 110 198,16

3 lat

5 lat

5 lat

3 lat

6.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z o.o. 37 – 450 Stalowa Wola ul. Wrzosowa 97

Część  II – 339 834,49

Część III – 219 210,94

Część IV –   58 840,13

5 lat

5 lat

5 lat

7.

Konsorcjum FIRM: Lider- PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik,

Partner – PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz

Część  II – 381 730,43

Część III – 319 236,50

Część IV –   73 523,13

5 lat

5 lat

5 lat

8.

Paweł Lach Szyperki 39A,

 37-  405 Jarocin

Część  I – 407 287,48

Część  II – 677 805,03

Część III – 309 777,19

Część IV – 122 771,84

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

9.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Rakowska 33

Część  II – 383 271,44

Część III – 303 804,61

Część IV – 61 312 43

5 lat

5 lat

5 lat

 

Termin  wykonania zamówienia : część I do dnia 15.11.2019, część II, III i IV do dnia 30.09.2019 r.

Warunki płatności : 30 dni.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 14 maja 2019 13:58

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 171

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl