INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule – „Zaprojektuj i wybuduj”.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach”  w formule –  „Zaprojektuj i wybuduj”.

 

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), Zamawiający przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 15 kwietnia  2019 r. o godz. 10.10. w siedzibie Zamawiającego.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia :
3 811 832,00 zł,

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty 

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa
„PRIMBUD”  Sp. z o.o.
37 – 400 Nisko,  ul. Nowa 30J

6 149 997,26

3 lat

2

Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum „KILBUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Barbara Bieniasz 37 – 127 Krzemienica 333,
Partner: AQUA MK Sp. z o.o. Kielce ul. Wapiennikowa 28 25 – 105 Kielce

3 899 515,74

6 lat

 

Termin wykonania zamówienia : 31 sierpień 2020 r.

Warunki płatności : do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

 

Opublikowano: 15 kwietnia 2019 11:57

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 387

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl