OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości sporządzonego wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 i 2348) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat w drodze bezprzetargowej ozn. nr dz. 1326, 1327, 1328, 1329 położonych w Krzeszowie Górnym został wywieszony na okres 21 dni w  siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki w dniach od 26 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.harasiuki.pl.

 

  

WÓJT GMINY

/ - / Krzysztof KISZKA

Opublikowano: 26 lutego 2019 10:55

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 248

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl