Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

                                                                                                              Harasiuki, dnia 2019-02.01

RRG.III.2711.2.2019

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego nad realizacją zadania  pn.Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”.

Dnia 1 lutego 2019 r do godz. 11.10  dokonano otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Zestawienie złożonych ofert.

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

 

1.

KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos  25 – 346 Kielce, ul. Zagórska 171.

19 400,00

 

2.

Zakład Usług Technicznych „ALTECH” Aleksander Cyran, 35 -114 Rzeszów ul. Malczewskiego 7/61

18 450,00

3.

Zakład Usług Elektrycznych „ELFORTIS” Adam Hara 37 – 450 Stalowa Wola ul. Chodkiewicza 7.

 8 610,00

4.

AdMat-Eko Martyna Piecuch, 42-256 Olsztyn, ul. Prusa 36,

8 179,50

5.

MAXWELL Instalacje Elektryczne Krzysztof Starczak 37 – 620 Horyniec Zdrój, Świdnica 13,

35 931,99

6.

STROBUD  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe mgr Adam strojny, 37 – 600 Lubaczów ul. Wojska Polskiego 1

1999,98

7.

SBR PROJECT Dawid Blicharz ul. Janowska 36/1, 23 – 400 Biłgoraj

11 685,00

8.

ELEKTROTECH Sp. z o.o. ul. Leśna 30,
38-524 Mymoń

8 733,00

9.

ISAS  Sp. z o.o. 38 – 500 Sanok, ul. Witosa 23

59 935,00

10.

KBSystems  Krzysztof Budzyński 20-492 Lublin, ul. Bp. M.Fulmana 6/31

12 300,00

 

                                                                     Wójt Gminy

                                                                    /-/ Krzysztof Kiszka

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Opublikowano: 01 lutego 2019 13:43

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 421

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl