OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 17 grudnia 2018r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu

nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204) o g ł a s z a m co następuje:

 

  1. 1.      Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość:

 

-  dz. nr 1007/9 o pow. 0,0857 ha położona w obrębie: Sieraków

 

  1. 2.      Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w okresie od
    18 grudnia 2018r do 8 stycznia 2019r.

 

  1. 3.      Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym ważna jest do dnia 29 stycznia 2019r.

 

 

WÓJT GMINY

/ - / Krzysztof KISZKA

 

 

Opublikowano: 18 grudnia 2018 11:17

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 509

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl