Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm./ Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje usługi:

„Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Harasiuki oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Harasiuki”.

 

ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE

Uzasadnienie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione z uwagi na fakt, że w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2018 r, poz 1986 z zm.).

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 17 grudnia 2018 12:52

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 418

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl