INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji mieszkańców Gminy Harasiuki poprzez budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji mieszkańców Gminy Harasiuki poprzez budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności”,

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2018r. o godz. 10.45.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 312 763,00 zł,

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

(waga- kryterium 60%)

Okres gwarancji
 ( waga - kryterium 40% )

1.

APIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 3-go Maja 85, 37 – 500 Jarosław

Cena brutto oferty -

375 309,45 w tym :

Część I – 136 021,43,

Część II –  59 888,82,

Część III – 59 909,76,

Część IV – 59 621,57,

Część V -   59 867,87,

60 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 15 październik 2018 r.

Warunki płatności: do 30 dni.

Wójt  Gminy

/-/ Henryk Bździuch

Opublikowano: 06 sierpnia 2018 13:07

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 205

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl