ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule - zaprojektuj i wybuduj”.

Gmina Harasiuki 37 – 413 Harasiuki zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na  realizację usługi pn. „Pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule - zaprojektuj i wybuduj”.

 

Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia, dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule – Zaprojektuj i wybuduj”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

 Pełna treść Zapytania ofertowego (kliknij tutaj)

Załączniki :

 

  1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1,
  2. Wykaz  osób – zał. Nr 2,
  3. Wykaz wykonanych usług – zał. Nr 3,
  4. Projekt umowy – zał. Nr 4,
  5. Program Funkcjonalno – Użytkowy - zał. Nr 5,


Opublikowano: 08 lutego 2018 14:03

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [852.57 KB]

Załącznik Nr 1 [15.13 KB]

Załącznik Nr 2 [13.85 KB]

Załącznik Nr 3 [13.54 KB]

Załącznik Nr 4 [29.4 KB]

Załącznik Nr 5 [4.43 MB]

Wyświetleń: 341

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl