Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie szóstego przetargu ustnego nieograniczonego – na wynajem lokalu użytkowego.

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony –  

na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku

„Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2.

 

przetarg odbędzie się w dniu 2018-01-18 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług

Komunalnych w Harasiukach.

Cena wywoławcza 1 m2 pow. użytkowej wynosi 7,00 zł netto.

słownie: siedem złotych netto za 1 m2.

 

Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto nr 10 9602 0007 3000 0114

2000 0001 do dnia 2018-01-17

 

Piąty przetarg odbył się w dniu 2017-11-07

Opublikowano: 05 stycznia 2018 14:02

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 339

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl