Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „ Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I.”

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Zamawiający   poniżej przedstawia  informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu  04.12. 2017r. o godz. 10.30.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia : 73 240,00 zł,

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty (waga- kryterium 60%)

Okres gwarancji (waga - kryterium 40%)

1

Zakład Inżynierii Leśnej Monika Momot-Malec, Krzysztof Malec S.C. 23 – 400 Biłgoraj, ul. Zamojska 104

81 535,04

5 lat

2

Usługi Transportowe

Dariusz Siek

37 – 413 Harasiuki 81A

71 999,28

5 lat

3

Roboty Inżynieryjno-Budowlane

Mgr inż. Antoni Chorębała

23 – 300 Janów Lubelski

ul. Boh. Porytowego Wzgórza 4/6 m.4.

74 879,72

5 lat

4

Littrans  Łukasz Litwiński

37 – 400 Nisko ul. Nowa 30B

85 274,35

5lat

Termin wykonania zamówienia : 29 grudzień  2017r

 

 

/-/ Henryk Bździuch

 Wójt  Gminy


Opublikowano: 04 grudnia 2017 12:44

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 372

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl