Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I”

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę :

  1. Czy zgodnie z Prawem zamówień Publicznych – art. 30 pkt 4 oraz art. 89 ust. 4 i 5

Zamawiający dopuszcza rozwiązania  równoważne  wykonanie  nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego ?.

W załączeniu przesyłamy informację dotyczące technologii RCC.

 

uprzejmie wyjaśniam :

 

Z uwagi ,iż Zamawiający posiada opracowaną dokumentację projektową  na całość zadania, a przedmiotem niniejszego postępowania jest tylko jego część , Zamawiający wymaga wykonania zamówienia zgodnie z projektem budowlanym tj. podbudowy z materiału kamiennego na odcinku 300mb. 

 

 

/-/ Henryk Bździuch

Wójt Gminy

Opublikowano: 21 listopada 2017 12:57

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 364

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl