INFORMACJAO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację usługi pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.”

Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.), Zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.” najkorzystniejszą ofertę złożył  Wykonawca:

 

Projektowanie i Nadzory Budowlane

inż. Stefan Tur

37– 464 Stalowa Wola ul. Piastowska 11

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena”

Liczba pkt. w kryterium „termin płatności”

Łączna liczba punktów.

1

Zakład Usług Projektowych 

Grzegorz Kalamarz

ul. Krakowska 5,

37 – 200 Przeworsk.

38,24

40

78,24

2

Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT Sp. z o.o. 30-363 Kraków ul. Rzemieślnicza 1

19,55

40

59,55

3

EKO- PROJEKT Przeworsk

Sp. z o.o. ul. Głęboka 28,
37 – 200 Przeworsk

32,23

40

72,23

4

GEOKART-INTERNATIONAL Spółka z o.o. 35 – 113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44.

17,84

40

57,84

5

EKOPROJEKT Wojciech Kowal SMUGI 27J,
21 -002 Jastków.

22,55

40

62,55

6

EKKOM Sp. z o.o.

ul. Dr. Józefa Babińskiego 71B, 30 – 394 Kraków.

6,59

40

46,59

7

AQUEDUCT W.ADAMSKA  -G.MARSZAŁEK Spółka Jawna 32-020 Wieliczka

 ul. Nowy Świat 4a

16,88

40

56,88

8

Pracownia Projektowa  Inżynierii Ochrony środowiska „PROWEKO” P. Walczak,
E. Wąż Spółka Cywilna ,

33-140 Lisia Góra
ul. Wincentego Witosa 4.

22,77

40

62,77

9

Projektowanie i Nadzory Budowlane  Stefan  Tur

ul. Piastowska 11,

37 – 464 Stalowa Wola

60

40

100

 

/-/ Henryk Bżdziuch

Wójt Gminy

Opublikowano: 17 października 2017 14:03

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 418

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl