OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 7 października 2020r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego, kablowej, w m-ści Huta Krzeszowska, ul. Słoneczna, ul. Piaskowa” przewidzianego do realizacji na działkach nr 787/3, 390/2, 390/3, 287/3, 591, 590, 593, 594/2, 594/1 położonych w obrębie Huta Krzeszowska.

Wójt

   Gminy Harasiuki

 ul. Długa 11

   37-413 Harasiuki

 

RRG.II.6733.12.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 7 października 2020 r.

 

w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 i 1086) oraz art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 i 1298) – zawiadamiam, że w dniu 5 października 2020 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego, kablowej, w m-ści Huta Krzeszowska, ul. Słoneczna, ul. Piaskowa” przewidzianego do realizacji na działkach nr 787/3, 390/2, 390/3, 287/3, 591, 590, 593, 594/2, 594/1 położonych w obrębie Huta Krzeszowska.

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Wójt

GMINY HARASIUKI

/-/ Krzysztof KISZKA

 

 

Opublikowano: 07 października 2020 09:28

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 74

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl