OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa PSP w Harasiukach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego” przewidzianego do realizacji na działkach nr 157/1 i 151/4 położonych w obrębie Harasiuki.

RRG.II.6733.7.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 21 września 2020 r.

 

w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 i 1298) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 i 1086) – zawiadamiam, że w dniu 21 września 2020 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa PSP w Harasiukach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego” przewidzianego do realizacji na działkach nr 157/1 i 151/4 położonych w obrębie Harasiuki.

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof KISZKA

 

 

 

 

 

Opublikowano: 22 września 2020 10:36

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 113

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl