OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Banachy”

RRG.II.6733.9.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 16 września 2020 r.

 

Na podstawie art. 61 § 1, § 4 i 5, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 i 1298) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 i 1086)– zawiadamiam, że w dniu 16 września 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia:

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Banachy” przewidzianego do realizacji na działkach nr 441/2, 320 położonych w obrębie Banachy.

Stronom biorącym udział w postępowaniu administracyjnym przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy (art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego). Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500 .

                              

                                                                                                                                                          

WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof KISZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 16 września 2020 14:49

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 104

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl