OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

 

Informuję wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego

 

II Termin składania wniosków od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmujące okres od 1 lutego 2020 r do 31 lipca 2020 roku.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 100,00 zł z 1 ha użytków rolnych oraz 30,00 zł za każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

 

Środki wypłacane będą na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie: od 1 października do 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w powyższym terminie.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej tutejszego urzędu gminy https://bip.harasiuki.pl/, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi /www.minrol.gov.pl/ a także w tutejszym urzędzie gminy.

 

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Harasiukach pokój Nr 1 /podatki/ tel. 15 8791306 w 41.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof KISZKA

Opublikowano: 22 lipca 2020 09:38

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 224

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl