Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2020 rok

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.17 i 278 ) Wójt Gminy Harasiuki ogłasza:

  1. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi – 9 805,32 zł
  2. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Harasiuki – 106, w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 0.
  3. Wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,413.
  1. Jednocześnie informuje, że brak podstaw do publikacji danych, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278), ponieważ Gmina Harasiuki prowadzi  takie same typy szkół, na które udzielana jest dotacja.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 16 czerwca 2020 14:55

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 188

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl