OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Harasiuki ”

OBWIESZCZENIE

 

 WÓJTA  GMINY  HARASIUKI

 z dnia 4 czerwca 2020 r.

 

w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 )

z a w i a d a m i a m

 

          że w dniu 30 maja 2020 r. dokonano uzgodnień  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Harasiuki ”  przewidzianego  do realizacji na działkach nr 27/1, 27/2, 28/1, 1020, 1072/1, 1805/1, 1805/2, 1073/4, 1073/3, 1073/2, 36, 33/2, 32/1, 60/1,  87/1, 92/1, 97, 103/1, 104, 111/6, 111/7, 111/3, 107/1, 110/9, 110/3, 110/7, 102/8, 99/4, 102/9, 99/5, 99/7, 95/5, 110/8, 114/1, 114/2, 119/9, 119/10, 119/11, 124, 128/5, 128/1, 1807/1, 1807/2, 139/1, 142/3,  139/8, 1807/5, 145, 148/4, 148/3, 151/4,  157/1,  157/2, 160/4,  163/2, 163/6, 166, 169/1,  169/2,  172/2, 175/2, 175/4, 178/6, 178/5, 178/4, 181/5, 181/6,  185/11, 185/12, 189/10, 648/dr, 193/5, 189/11, 193/2, 185/8,  193/3, 193/8, 201/1, 205/1, 210, 209/3, 209/1, 218, 222, 229/2, 229/3, 239, 243, 251, 256, 260, 263, 266/2, 269/4, 271/4, 271/5, 275/1, 277/1, 279/3, 279/4, 279/7, 281, 283/2, 285/3, 285/2, 287/1, 287/2, 289/1, 289/2, 291/4, 291/3, 293/1, 295, 297/1, 297/2, 302, 740/2, 308, 310/2, 1820/4, 1810, 1811, 1812/1, 1812/2, 1813/1, 1813/2, 1820/6, 1814, 1815, 1816/1, 1816/2, 1817/1, 1817/2, 1818/1, 1818/2, 1819/1, 1819/2, 1820/8, 330, 332, 334, 337/1, 337/2, 341/1, 341/2, 344/1, 344/2, 347, 350, 353, 356, 359, 362, 365, 368, 371/2, 374, 375, 378, 381, 384, 387/2, 390, 393, 396, 398, 400, 403/2, 403/1, 405, 748, 409, 411, 413, 415/2, 415/1, 417, 419, 422, 426, 429/2, 429/1, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 447, 446, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465/2, 467, 469/2, 469/1, 471, 115, 120, 125/2, 129/1, 131/1, 134/2, 137/2, 140, 143/3, 143/2, 146/1, 149/1, 152/1, 158/2, 158/3, 161/1, 164/1, 167/1, 170/1, 173/1, 176/1, 179/1, 182/1, 186/1, 190/1, 194/1, 198/1, 202/1, 206/1, 211/1, 215, 223/1, 231, 234, 240, 244, 248, 252, 257, 261/1, 264, 267/1, 270/2, 272/1, 274/1, 278, 280, 282/2, 284, 286, 288, 290/1, 290/3, 292, 294, 296, 298/1, 298/2, 300, 303, 306, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327/1, 327/2, 329, 331, 333, 335, 338/1, 342, 345, 348, 351, 354, 357, 360, 363/1, 363/2, 366, 369, 372, 376, 379, 385/2, 388, 391, 394, 397, 399, 401, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 739, 416/5, 418, 420, 423, 427, 430, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 448, 450, 452/3, 452/4, 452/5, 452/6, 454, 456/2, 456/1, 458, 460, 462/1, 462/2, 464, 466, 468, 470/1, 472 położonych w obrębie Harasiuki , oraz działkach nr 972, 274, 275, 301 dr, 303/1, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331/1, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 302 dr, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958/1, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 261dr, 1041, 1042dr, 1072, 1062, 1076dr, 1091, 2248/7, 2248/9, 2249/1, 2331/6, 2331/2 położonych w obrębie Łazory.

 

 

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 15°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

   WÓJT  GMINY

 

/ - /  Krzysztof  KISZKA

 

Opublikowano: 05 czerwca 2020 08:44

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 214

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl