I Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Harasiuki, dnia 2020-01-27 

FN. II.3153.1.2020

  

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Harasiuki

 

Informuję wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

I Termin składania wniosków od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmujące okres od 1 sierpnia 2019 r do 31 stycznia 2020 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 100,00 zł z 1 ha użytków rolnych oraz 30,00 zł za każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

 

Środki wypłacane będą na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie:

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w powyższym terminie

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej tutejszego urzędu gminy https://bip.harasiuki.pl/, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi /www.minrol.gov.pl/ a także w tutejszym urzędzie gminy.

 

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Harasiukach pokój Nr 1 /podatki/ tel. 15 8791306 w 41.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 29 stycznia 2020 07:57

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 301

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl