OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 paździrnika 2019r. o wydaniu przez wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w NIsku, opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

z dnia 30 paździrnika 2019r.

o wydaniu przez wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w NIsku, opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.

Opublikowano: 04 listopada 2019 11:49

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ o opiniach [461.84 KB]

Wyświetleń: 130

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl