Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2019

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287) Gmina Harasiuki ogłasza:

  1. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi – 8 593,56 zł
  2. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Harasiuki wyniosła 109, w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 0.
  3. Wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,403.
  4. Jednocześnie informujemy, że brak podstaw do publikacji danych, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287), ponieważ Gmina Harasiuki prowadzi  takie same typy szkół, na które udzielana jest dotacja.

 

 

 

 Wójt   

/-/ Krzysztof Kiszka

Opublikowano: 31 października 2019 11:00

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 138

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl