OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 września 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730/ oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 9 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia:

„Przebudowa linii SN 15 kV Harasiuki –Janów odgałęzienie Ciosmy, napowietrznej na kablową odcinek od słupa nr 61 do słupa nr 86 wraz z odgałęzieniem Szeliga”

przewidzianej do realizacji na działkach nr: 2486/6, 2550, 2936, 2472, 3455, 1971/2, 3250/1, 3250/2, 2689/2, 3457, 3459, 3461 położonych w obrębie Huta Stara.

działkach nr: 578/5, 483/2, 560/3, 398, 361, 712, 578/6, 640, 641/2, 641/3, 641/4położonych w obrębie Szeliga.

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

WÓJT  GMINY

/ - / Krzysztof KISZKA

Opublikowano: 25 września 2019 11:48

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 331

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl