OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r.  poz. 1945, z 2019 r.  poz. 60, 235, 730 / oraz  art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 9 września 2019 r.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia: „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Derylaki i Huta Krzeszowska oraz rurociągu kanalizacji tłocznej łączącej miejscowości Huta Krzeszowska i Huta Nowa z oczyszczalnią ścieków w gminie Harasiuki” przewidzianej do realizacji na działkach nr:
714, 713, 712, 711, 710, 794 obręb Huta Krzeszowska,
działkach nr:
613, 614/1, 612/1, 610, 608, 606, 604, 602, 600, 598, 594/1, 596, 595, 1707, 709, 710, 711, 712, 713, 714,  715, 716, 717, 718, 719, 720, 721 obręb Gózd, 
działkach nr:
1097, 1098/2, 1099, 1100, 1102, 931, 22, 21, 1480 , 1878, 1877/1, 1877/2, 1876, 1862/2, 1863/2, 1864/2, 1865/2, 1861, 1860,1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1880, 1286, 1287, 1292, 1293, 1399, 1398, 1395, 1394, 1391, 1389, 1377 obręb Las Uchodów,
działkach nr: 10, 235, 9, 240, 236, 39, 111, 169, 161 obręb Derylaki,
działkach nr : 86/14, 90, 168/13 obręb Łazory,
działkach nr 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 23/1 położonych w obrębie Harasiuki.

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji

Opublikowano: 18 września 2019 12:53

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 290

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl