OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Informuję wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

 

Termin składania wniosków od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. faktury stanowiące dowód zakupu  obejmujące okres od 1 lutego 2019 r do 31 lipca 2019 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi  100,00 zł z 1 ha użytków rolnych oraz 30,00 zł za każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

 

Środki  wypłacane będą  na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie:

 

od 1 października do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w powyższym  terminie.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej tutejszego urzędu gminy https://bip.harasiuki.pl/, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi / www.minrol.gov.pl/ a także w tutejszym urzędzie gminy.

 

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Harasiukach pokój Nr 1 / podatki / tel 15 8791306 w 41.

Opublikowano: 01 sierpnia 2019 11:00

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 169

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl