OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 11 lipca 2019 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd, gmina Harasiuki”

Inwestycja przewidziana  do realizacji na działkach  nr  1704, 1074, 1706, 1713, 1712, 458, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481/1, 482, 483, 484, 485, 486/3, 486/4, 486/2, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494/1, 496/1, 500/1, 500/2, 500/3, 502/1, 503, 504, 505/1, 505/2, 506/2, 506/3, 506/5, 507/2, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525/1, 527/1, 529, 531, 533/1, 535, 537, 539/1, 541, 543/1, 545, 547, 549/1, 553, 555/1, 557, 559, 561, 563, 565/1, 567/1, 570, 572, 574, 576/1, 578, 580/1, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 595, 596, 594/1, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612/1, 614/1, 1707, 807/3, 807/1, 807/2, 810/1, 810/2, 813/1, 813/2, 818/2, 821, 824, 827, 830, 831, 834, 837, 840, 844, 849/1, 849/2, 854, 857, 860, 864, 867/1, 867/2, 870, 873, 876, 881, 885, 890, 898/1, 903, 917, 928, 931, 983, 985/1, 987/2, 989, 991, 993/1, 993/2, 995, 997, 999, 1001/1, 1001/2, 1003/1, 1005, 1007, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 1009/6, 1011/1, 1011/2, 1013/1, 1013/2, 1015, 1017, 1019, 1020, 11/1, 811/2, 814, 819/2, 819/4, 819/6, 822/1, 822/2, 825, 828, 832, 835/1, 835/3, 835/4, 838, 841/2, 841/3, 841/4, 845, 850, 855, 858, 861, 862, 865, 868, 871, 874, 877, 882/1, 882/2, 886, 892, 899, 904, 908, 924, 929/2, 932/1, 984/1, 986/1, 988, 990, 992, 994, 996/1, 996/2, 1735, 1000, 1002, 1004/2, 1006, 1006/2, 1006/3, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026/1, 1026/2, 1027, 1028, 1030, 1032, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036/2, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043, 1044, 1045/2, 1046, 1047, 1048, 1049/1, 1050, 1051, 1052/1, 1053/1, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070/1, 1070/3, 1070/4, 1071, 1072, 1080, 1081, 1082, 1083/1, 1084/1, 1073.

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

WÓJT  GMINY

 / - /  Krzysztof  KISZKA

Opublikowano: 11 lipca 2019 15:47

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 320

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl