OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730/ oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 2 lipca 2019 r.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Łazory, gmina Harasiuki”

 

Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 274, 107/1, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,341, 342, 302, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958/1, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 261, 1035, 1036, 1042, 1065/1, 1054, 1055, 1053, 1076, 2250/1, 1453/1, 1482, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1818, 2333/1, 2333/2, 2331/2, w obrębie miejscowości Lazory.

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1530 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

WÓJT  GMINY

/ - / Krzysztof  KISZKA

Opublikowano: 02 lipca 2019 11:20

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 259

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl